Defibrylator AED

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Defibrylatory AED Wrocław

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

z wykorzystaniem defibrylatora AED

Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci na Świecie. Jest to stan, w którym dochodzi do zatrzymania mechanicznej pracy serca. Prowadzi to do zatrzymania przepływu krwi w układzie krążenia, a w konsekwencji do niedoboru krwi w najważniejszych narządach organizmu. Przyczyną zatrzymania krążenia są często zaburzenia rytmu serca, a w śród nich migotanie komór. Szybka reakcja świadków zdarzenia i prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED, może w niektórych przypadkach przerwać nieprawidłowy rytm serca i uratować życie poszkodowanemu.

Łańcuch przeżycia, obrazuje kolejne, czynności wykonywane w celu zwiększenia przeżywalności u poszkodowanych w trakcie NZK. Pierwsze ogniwo łańcucha, to wczesna reakcja świadków zdarzenia, rozpoznanie zatrzymania krążenia i wezwanie pomocy. Kolejne elementy to podjęcie czynności resuscytacyjnych i najszybciej jak to możliwe, wykorzystanie defibrylatora AED. Ostatnie ogniwo obrazuje wysokiej jakości opiekę poresuscytacyjną.

łańcuch przeżycia
AED, RKO, NZK Wrocław

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, to sposób na podtrzymanie przepływu krwi przez najważniejsze narządy organizmu w tym mózg człowieka, który jest najbardziej wrażliwy na brak dopływu krwi z tlenem.

Ciągłe badania, pozwoliły na stworzenie i wprowadzenie przez Europejską Radę Resuscytacji, najlepszego algorytmu działań zmierzających do podtrzymania podstawowych czynności życiowych. „Aktualne wytyczne oparte są na dokumencie ILCOR 2015 Consensus on Sciense and Treatment Recommendations (CoSTR) dla BLS/AED.” [1]

 

Obsługa defibrylatora AED – Resuscytacja

Szkolenia z pierwszej pomocy we Wrocławiu prowadzone przez firmę RESPONDER, opierają się na nauce efektywnego i bezpiecznego wykorzystania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED, w połączeniu z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Urządzenie AED można spotkać w niektórych miejscach publicznych, gdzie jest dobrze oznaczone i gotowe do użycia przez świadków zdarzenia. Instrukcja użycia jest bardzo podobna we wszystkich urządzeniach do resuscytacji i najczęściej sprowadza się do włączenia i postępowania zgodnie z poleceniami aparatu. „Wykonanie defibrylacji w ciągu 3-5 minut, od utraty przytomności może skutkować przeżywalnością na poziomie 50-70%. Wczesna defibrylacja, wykonana przez osoby udzielające pierwszej pomocy, jest możliwa dzieci użyciu AED”. [2]

W myśl Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym art. 3 pkt. 7 „pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych” [3]. Zapis ten prowadzi do interpretacji, że każdy świadek nagłego zagrożenia życia i zdrowia, może wykorzystać znajdujący się w miejscu publicznym aparat do resuscytacji.

Jak znaleźć najbliższy defibrylator? Jedną z opcji szerzących wiedzę o potrzebie defibrylacji jest obecny w Polsce projekt „Ratuj z  Sercem” którego celem jest propagowanie idei PAD (Public Access Defibrillation) [4]. Jest to inicjatywa, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w naszym kraju, poprzez stworzenie mapy dostępnych defibrylatorów. Inne możliwości odnalezienia najbliższego defibrylatora AED, dają, podobne do udostępnionej poniżej listy dostępnych w danym mieście urządzeń.  

 

 

Lista dostępnych defibrylatorów we Wrocławiu [5]:

 • Centrum Handlowe Auchan, ul. Francuska 6 [w ambulatorium]
 • Elica Group Polska, ul. Wiosenna 14/2
 • 4 Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Weigla 5
 • Biedronka, ul. Afgańska 3
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, ul. Borowska 138
 • Pogotowie Ratunkowe, ul. Ziębicka 34/38
 • US Pharmacia, ul. Ziębicka 40 [na portierni]
 • Wrocławski Park Wodny, ul. Borowska 99
 • Dworzec Główny PKP, ul. Piłsudskiego 105 [całodobowo, przy tablicy przyjazdów i odjazdów]
 • HP Global Business Centre, ul. Świdnicka 40 [recepcja firmy, 5 piętro]
 • Areszt Śledczy, ul. Świebodzka 1
 • Globis Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7A [na recepcji budynku]
 • HP Global Business Centre, ul. Powstańców Śląskich 7A [recepcja firmy, 5 piętro]
 • Centrum Medyczne Medicover, ul. Grabiszyńska 165
 • Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szajnochy 10
 • Grunwaldzki Center, pl. Grunwaldzki 23
 • Wrocławski Park Biznesu Devco, ul. Strzegomska 45-56 [kilka metrów od wejścia]
 • IBM, ul. Muchoborska 8
 • Specjalistyczny Szpital im. Rydygiera, ul. Rydygiera 22/28
 • NZOZ Multi-Medyk, pl. Świętego Macieja 8
 • Biedronka, ul. Nowowiejska 48
 • Klinika Laryngologiczna Medicus, ul. Wyszyńskiego 110
 • Przychodnia Medicover przy Volvo, ul. Mydlana 2
 • HP Global Business Centre, pl. Grunwaldzki 23 [recepcja firmy, 4 piętro]
 • Panorama Racławicka, ul. Purkyniego 11
 
 1. Wytyczne resuscytacji 2015 Polska Rada Resuscytacji Kraków 2016, red. Janusz Andres
 2. Wytyczne resuscytacji 2015 Polska Rada Resuscytacji Kraków 2016, red. Janusz Andres
 3. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U.06.191.1410 z 8 września 2006
 4. http://www.ratujzsercem.pl
 5. https://gazetawroclawska.pl/coraz-wiecej-defibrylatorow-aed-we-wroclawiu-moga-uratowac-zycie-lista-miejsc-jak-uzywac-aed/ar/3598669