KURSY PIERWSZEJ POMOCY DLA FIRM I INSTYTUCJI WROCŁAW

Wybierz mega praktyczne szkolenie, oraz ciekawie i wesoło spędzony czas dla swoich pracowników.

 Na szkolenia pierwszej pomocy dla firm z Wrocławia i powiatu wrocławskiego, zapewniamy darmowy dojazd instruktorów w miejsce prowadzenia kursu. 

Rodzaj branży - na czym się skupiamy?

W biurze i urzędzie

Jakie zagrożenia może nieść praca w biurze?  Na przykład zagrożenia ze strony urządzeń elektrycznych – niewinnie wyglądający kabel leżący na podłodze.

Program szkolenia z pierwszej pomocy oparty jest o zasady postępowania w najczęstszych sytuacjach groźnych dla zdrowia i życia występujących w biurze lub urzędzie tj. porażenie prądem, epilepsja czy omdlenie.

szkolenie pierwsza pomoc we Wrocławiu
kurs pierwszej pomocy Wrocław

W sektorze HORECA

Hotel czy restauracja to miejsce w którym przede wszystkim musimy czuć się bezpiecznie, otoczeni profesjonalną obsługą, która zawsze wie jak postąpić nawet w ekstremalnie trudnej sytuacji.

Kurs pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu w HORECA to zbiór specjalnie opracowanych zasad, dzięki którym nauczysz się reagować min. przy omdleniu, zadławieniu, czy zatruciu pokarmowym.

W komunikacji i transporcie

Obszernie omawiane są nie tylko kwestie postępowania z poszkodowanym po urazie, ale prezentowany jest również sprzęt, który może być użyteczny udzielając pomocy poszkodowanemu po wypadku.  

Poruszane są tematy takie jak:

– organizacja akcji ratunkowej, 
– postępowanie z motocyklistą- zdejmowanie kasku,
– ewakuacja- wydobywanie poszkodowanego z pojazdu.

 

szkolenia pierwsza pomoc Wrocław
kurs pierwsza pomoc Wrocław

W przemyśle i budownictwie

Program ten przygotowany został na potrzeby zakładów przemysłowych, produkcyjnych i miejsc budowy na terenie całego kraju. Oparty jest o zasady postępowania w najczęstszych sytuacjach groźnych występujących w przemyśle i budownictwie, m.in.:

– zatrucie środkami chemicznymi     

– urazy środowiskowe (porażenie prądem, oparzenia itp.) 
– uraz wielonarządowe
– upadki z wysokości 

 

Wybierz zakres szkolenia z pierwszej pomocy dla firmy

Podstawowy

Rozszerzony

Podstawy:

– charakterystyka pierwszej pomocy;
– prawne aspekty pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– podstawowe i uniwersalne zasady pierwszej pomocy,
– etapy udzielania pierwszej pomocy,
– łańcuch przeżycia.

 

Ocena sytuacji:

– bezpieczeństwo: własne; poszkodowanego; miejsca zdarzenia,
– metody ewakuacji z miejsca zagrożenia,
– wstępna ocena poszkodowanego- odwracanie na plecy,
– kontrola czynności życiowych- ocena przytomności, drożność dróg oddechowych,
– pozycja bezpieczna,

– wezwanie pomocy.

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych

– przyczyny, rozpoznanie,
– algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
– budowa i zasady użycia defibrylatora AED,
– resuscytacja z wykorzystaniem AED.

 

Sytuacje groźne dla zdrowia i życia:

– zadławienie, zachłyśnięcie
– omdlenie,
– epilepsja,
– zawał serca,
– udar mózgu.

 

Urazy i krwotoki:

– stabilizacja urazów,
– tamowanie krwotoków,
– opatrywanie ran,
– oparzenia,
– wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,

– postępowanie z ciałami obcymi.

 

Podstawy:

– charakterystyka pierwszej pomocy,
– prawne aspekty pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– podstawowe i uniwersalne zasady pierwszej pomocy,
– etapy udzielania pierwszej pomocy

– łańcuch przeżycia.

 

Ocena sytuacji:

– bezpieczeństwo: własne; poszkodowanego; miejsca zdarzenia,
– metody ewakuacji z miejsca zagrożenia,
– wstępna ocena poszkodowanego- odwracanie na plecy,
– kontrola czynności życiowych- ocena przytomności, drożność  dróg oddechowych,
– pozycja bezpieczna,
– wezwanie pomocy.

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych

– przyczyny, rozpoznanie,
– algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
– budowa i zasady użycia defibrylatora AED,
– resuscytacja z wykorzystaniem AED.

 

Sytuacje groźne dla zdrowia i życia:

– omdlenie,
– epilepsja,
– zadławienie, zachłyśnięcie- niemowląt, dzieci, dorosłych,
– zawał serca, zaburzenia rytmu serca,
– ból brzucha,
– udar mózgu,
– zatrucie- pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami.
– hipoglikemia.
– anafilaksja.

 

Urazy i krwotoki- podstawowe zasady:

– przyczyny i rodzaje obrażeń narządów ruchu: złamania, zwichnięcia, skręcenia,
– stabilizacja urazów,
– obrażenia głowy, kl. piersiowej, brzucha, miednicy, kręgosłupa,
– rodzaje krwawień i zasady tamowania krwotoków zewnętrznych,
– opatrywanie ran,
– postępowanie z ciałami obcymi,
– oparzenia- termiczne i chemiczne,
– wstrząs- pozycja przeciwwstrząsowa,
– wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

– urazy wielonarządowe,
– wydobywanie z pojazdu,.

 

Urazy środowiskowe:

– podtopienia,
– porażenia prądem,
– ukąszenia, użądlenia, ugryzienia
– udar cieplny,
– odmrożenia.