Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Szkolenia KPP

Jakie uprawnienia daje ukończenie kursu KPP?

Ukończenie szkolenia KPP nadaje tytuł ratownika oraz najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego. Może do niego przystąpić osoba posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych.

Kurs KPP – dla kogo?

Podczas kursu KPP można zapoznać się z wnętrzem karetki pogotowia (1)
Podczas kursu KPP można zapoznać się z wnętrzem karetki pogotowia (1)

Zaświadczenie o ukończonym kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy często wymagane jest wśród służb mundurowych czy zawodów takich jak ratownik wodny. Nie jest to jednak równoznaczne z posiadaniem pełnych uprawnień do wykonywania tych zawodów.

Kurs KPP w znacznym stopniu rozwija umiejętności podstawowej pierwszej pomocy. Absolwent szkolenia zdobywa uprawnienia do podawania tlenu, stosowania specjalistycznych alternatywnych metod udrażniania dróg oddechowych za pomocą rurki krtaniowej czy maski krtaniowej przy wykorzystaniu worka samorozprężalnego typu Ambu. W trakcie szkolenia zdobędziesz umiejętność stabilizacji urazów za pomocą specjalistycznych przyrządów tj. deska ortopedyczna czy szyny Kramera. Zdobycie tych umiejętności wiąże się z nauką z zakresów anatomii i fizjologii człowieka, które są realizowane w trakcie kursu KPP. Tematy realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i trwają minimum 66 godzin, oraz realizowane są w czasie nie krótszym niż 6 dni.

Program szkolenia skierowany jest do osób w szczególności związanych z organizacjami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, które wykonują działania ratownicze w ramach swoich zadań statutowych. Uprawnienia nadawane są na trzy lata po zdaniu państwowego egzaminu przed komisją egzaminacyjna, po których konieczne odbycie ponownego kursu, lub recertyfikacja samego egzaminu.

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy polecane są osobom chcącym poszerzać umiejętności ratownicze. Rozszerzony programu kursu KPP, polecany jest dla osób posiadających aktualne podstawowe szkolenie pierwszej pomocy.

Jeśli nie potrzebuję kursu KPP, to jakie szkolenie będzie dla mnie odpowiednie? Co zamiast KPP?

Podstawowe i rozszerzone kursy pierwszej pomocy oferowane przez naszą firmę spełniają wymagania większości osób chcących zdobyć umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach nagłych. Zanim przystąpisz do kursu KPP przyjdź na podstawowy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu prowadzony przez ratownika medycznego.